mal-ar-viktigt-amarilla

Vad innebär kvantitativa och kvalitativa mål

Att sätta mål är viktigt för att veta vart vi vill nå och få alla att arbeta mot samma mål. När vi på Amarilla upprättar en kommunikationsplattform brukar vi vilja titta på företagets marknadsplan, om en sådan finns, för att få veta vilka mål som finns uppsatta för att kommunikationsplattformen ska skapa affärsnytta.
När du sätter mål, tänk på att de ska vara mätbara, realistiska och förankrade i ert företag. Målen kan delas in i kvalitativa och kvantitativa mål.

Kvalitativa mål
Kvalitativa mål är oftast mer övergripande och handlar till exempel om

  • Företagets image
  • Servicenivå
  • Kundnöjdhet
  • Medarbetarnöjdhet
  • Teknisk kompetens

Dessa mål kräver oftast en marknadsundersökning för att man ska få veta resultatet.

Kvantitativa mål
Kvantitativa mål är mer resultatorienterade och går oftast att mäta i procent, kronor, andelar och så vidare.
Exempel kan vara

  • Omsättningsökning
  • Vinstandel
  • Fler större affärer med angivet värde
  • Ökad leveranssäkerhet
  • Minskat antal spill

Kvantativa mål kan man oftast mätas direkt utifrån produktions- och ekonomirapporter.

hello-yellow-nyhetsbrev

Vad kul att du vill prenumerera
på vårt nyhetsbrev.

Vi ser fram emot att få dela med oss av nyheter och bjussiga tips till dig. 

hello-yellow-nyhetsbrev

Vill du lära dig något nytt?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Vi delar med oss av nyheter och bjussiga tips.