Är värdeord överskattade?

Är värdeord gammalt och tråkigt? Är företagskultur ett bättre begrepp? Så här tycker vi på Amarilla.

Sedan 1990-talet (eller längre än så) har företag pratat om värdeord, kärnvärden, värdegrund och värderingar. Kanske är det därför som en del av oss upplever den här typen av prat som mossigt medan andra (vi) tycker att det är en av byggstenarna när man vill bygga, förstärka eller förändra en företagskultur.

Det handlar om genomförandet
Skepsis mot värdeord är ofta berättigad. Värdeord som plockas fram av ledningsgruppen eller reklambyrån utan att på allvar förankras i företaget fyller bäst sin funktion i pappersförstöraren. Genomförandet är avgörande för värdeordens existens. Orden är en viktig del av varumärkesplattformen som tillsammans med bland annat mission, vision, mål och kundlöfte bygger varumärket och företagets kultur.

Hur ska man välja värdeord?
Det handlar om att välja ord som på allvar speglar en värdestyrd företagskultur. Orden ska betyda något i verkligheten och vara styrande för beslut, kommunikation och vardagliga handlingar.

Välj orden med omsorg och utmana. Om ordet ’flexibel’ kommer upp. Tänk – på vilket vis är vi flexibla? Jamen, vi svarar upp snabbt på kundförfrågningar och vi är duktiga på att ställa om snabbt. Då kanske ni snarare är kundvänliga eller snabbfotade?

Behöver du fler exempel på tankeövningar för att välja värdeord? Varsågod!
Ska man arbeta med värdeord behöver man hitta ord som är unika för just sitt företag. Ställ följdfrågor för att sätta saker på sin spets. Om ordet kundfokus dyker upp som förslag – ställ då frågan, okej – hur kan vi visa kundfokus? Vad kan vi göra för våra kunder? Hur ska vi få dem att känna sig sedda och lyssnade till? Hur kan vi lösa deras problem? Vad skiljer oss från konkurrenterna när vi tar hand om våra kunder? Det kanske visar sig att kundfokus behöver omvandlas till kunskapsbank. Kanske brottas ni med nedringd kundtjänst. Lösningen är kanske att arbeta förebyggande för att få nöjda(re) kunder? Om kunskapsbank blir ett av era värdeord kan ni använda detta vid rekryteringar. Anställ människor som tillför kunskap och som kompletterar ert erbjudande.

Arbeta med dina värdeordsförslag tills du hittar några som verkligen symboliserar företaget och som kommer att införlivas som arbetsverktyg både internt och externt.

Amarillas värdeord

Enkla, nyfikna och bjussiga. Där har du Amarillas tre värdeord. Orden beskriver hurdana vi är, hur vi vill uppfattas, hur vi vill jobba och hur vi vill fungera som arbetsgivare.

Det ska aldrig vara krångligt att jobba med oss (utan enkelt). Vi är nyfikna på våra kunder, på omvärlden, trender och livet i allmänhet. Har vi möjlighet så bjuder vi på kunskap, kaffe eller kanske en isskrapa.

Så, för att knyta ihop säcken. Vi på Amarilla tycker inte att värdeord är överskattade men de kräver engagemang av företaget.

hello-yellow-nyhetsbrev

Vad kul att du vill prenumerera
på vårt nyhetsbrev.

Vi ser fram emot att få dela med oss av nyheter och bjussiga tips till dig. 

hello-yellow-nyhetsbrev

Vill du lära dig något nytt?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Vi delar med oss av nyheter och bjussiga tips.