trioworld

Trioworld är bäst på plastfilm. De tillverkar högkvalitativ plastfilm för konsument- och industriförpackningar, transport och lastsäkerhet, jordbruk, hygien och medicinsk teknik. De fokuserar på att öka  cirkulariteten av plast i samhället för att skapa nya generationens plastfilm med återvunnen plast och tunnare filmer som ändå bibehåller sin styrka och kvalitet.

Trioworld består av 15 företag runt om i Europa och koncernens huvudkontor ligger i Smålandsstenar. De har sin produktion i Sverige, Danmark, Nederländerna, Frankrike och England. Produkterna säljs över hela världen.

projektledning | mässmonter | film

Projekt

Trioworld behövde hjälp med projektledning inför deras medverkan på förpackningsmässan Scanpack i Göteborg där fyra av företagets fem divisioner skulle ställa ut.
Då företaget framgångsrikt förvärvar företag och utvecklar nya hållbara lösningar i snabb takt fanns ingen intern resurs som hann med projektet och Amarilla fick frågan att leda arbetet.

Resultat

Med projekt- och aktivitetsplaner, interna möten med representanter från de olika divisionerna, kontakter med Svenska Mässan och monterleverantörer samt andra externa resurser fick Amarilla möjlighet att hålla i detta roliga projekt.

Design till montern samt en företagsfilm togs fram genom klippning av befintligt material.