Så använder vi sociala medier 2022

Lika många män som kvinnor använder sociala medier. Det finns däremot vissa skillnader i vilka plattformar som används och vilka som använder dem.
För att förstå våra målgrupper är det viktigt att veta var vi hittar dem och vad de gör. Idag släpptes Internetstiftelsens stora rapport om ”Svenskarna och internet 2022” och vi har sammanställt lite fakta om de olika sociala medieplattformarna och hur de används.

Vilka generationer följer varumärken eller företag på sociala medier?
Drygt 4 av 10 internetanvändare följer varumärken eller företag i sociala medier och Instagram är den sociala medieplattform där flest följer varumärken eller företag.

90-talister är den generation där det är vanligast att följa varumärken eller företag, vilket 7 av 10 gör. Något fler kvinnor (48 procent) än män (40 procent) följer varumärken eller företag på sociala medier och det är även något vanligare bland personer med högskoleutbildning.

Youtube


Youtube används i första hand för att titta på videoklipp för underhållning, följt av instruktionsfilmer. Omkring hälften av användarna använder även Youtube för att lyssna på musik.

 • Bara ett fåtal av användarna (3 procent) lägger upp egna filmer.
 • Män använder Youtube i högre grad än kvinnor för att titta på instruktionsvideor, titta på dokumentärer/vetenskap, innehåll relaterat till arbetet, titta på sport och titta på nyhetsinslag.
 • Kvinnor använder Youtube i högre grad än män för att ta del av träningspass och ta del av innehåll specifikt för barn.

Vilka använder Youtube

 • Youtube används förhållandevis brett över generationerna och är en av de plattformar som flest använder under ett år. Det dagliga användandet av Youtube är däremot betydligt lägre än exempelvis Facebook och Instagram.
 • Bland 90- och 00-talister har nästan samtliga använt Youtube under året.
 • Närmare 9 av 10 av 10-talisterna har också använt Youtube. Användandet sjunker sedan i de äldre generationerna.

Facebook


De vanligaste aktiviteterna som användarna gör på Facebook är att gratulera sina vänner på födelsedagen och chatta med personer man känner. Hälften av användarna brukar även delta i olika grupper.

 • Kvinnor använder generellt Facebook på fler olika sätt än män. Det är även fler kvinnor än män som lägger upp egna inlägg med texter, foton eller videoklipp.
 • De yngsta användarna, födda på 00-talet, använder betydligt färre funktioner på Facebook jämfört med äldre personer. De yngsta använder Facebook främst för att chatta med personer de känner, delta i olika grupper, gratulera vänner på födelsedagen eller få inbjudningar och anmäla sig till evenemang.
 • Personer födda på 50-, 60- och 70-talet är de som i högst utsträckning lägger upp egna inlägg på Facebook. Bland 60- och 70-talister är det också vanligare att lägga upp så kallade händelser (stories).
 • De äldsta användarna, födda på 20-, 30-, 40- och 50-talet, delar inlägg från familj och vänner eller olika grupper i högre grad än yngre användare.

Vilka använder Facebook

 • Facebook är en av de mest använda sociala medieplattformarna och används av
 • mer än hälften av internetanvändarna även i de äldsta generationerna.
 • Användandet av Facebook har däremot en tydlig topp bland 90-talister, därefter
 • sjunker användningen kraftigt bland de yngsta 00- och 10-talisterna.

Instagram


Nästan samtliga som använder Instagram brukar titta på inlägg i flödet och över hälften tittar på händelser (Stories). Det är även vanligt att användarna lägger upp egna inlägg, vilket närmare hälften gör.

 • Kvinnor använder generellt Instagram på fler olika sätt än män. Det är bland annat fler kvinnor som använder Instagram för att titta på inlägg i flödet, titta på händelser (Stories) samt chatta med personer man känner.
 • Det är betydligt vanligare att kvinnor lägger upp egna inlägg (57 procent jämfört med 32 procent bland män) och egna händelser/Stories (32 procent jämfört med 16 procent bland män).

Vilka använder instagram?

 • Instagram är särskilt populärt bland personer födda på 80-, 90- eller 00-talet. Bland 90-talister använder hela 7 av 10 Instagram på daglig basis.
 • Instagram används även i förhållandevis hög grad av personer födda på 50-, 60- eller 70-talet.
 • Om man jämför vilka som använder Instagram respektive Facebook, så skiljer de sig i hög grad åt åldersmässigt. Bland personer födda på 80-talet eller tidigare är Facebook den plattform som flest använder på daglig basis. Bland 90-talister är Facebook och Instagram jämnstora. Bland 00-talister är Instagram är avsevärt större.

Snapchat


9 av 10 användare skickar meddelanden genom att snappa, chatta och messa med personer som de känner i verkliga livet.

 • Hälften av användarna följer vänner och familj på Snapchat och drygt en tredjedel av användarna tar självporträtt (selfies) med eller utan olika filter.
 • Kvinnor/flickor använder Snapchat i högre grad än män/pojkar för att följa familj och vänner, liksom för att följa var familj och vänner befinner sig på den så kallade Snapkartan.
 • Det är också betydligt vanligare att kvinnor/flickor tar selfies med eller utan olika filter och det är fler kvinnor/flickor som lägger upp material i “Min story”.

Vilka använder Snapchat

 • Snapchat används främst bland personer födda på 00-talet, men till viss del även bland 90- och 10-talister. I övriga generationer är användandet förhållandevis lågt.
 • Bland 00-talister använder närmare 8 av 10 Snapchat på daglig basis. Snapchat är bland 00-talister den sociala medieplattform som flest använder dagligen.

Tiktok


Nästan samtliga som använder Tiktok tittar på videor från “tiktokers” som de inte känner i verkliga livet.

 • Hälften av användarna tittar på videor från kändisar som de följer. Fler kvinnor/flickor (61 procent) än män/pojkar (47 procent) följer kändisar på Tiktok.
 • Det är också betydligt vanligare bland kvinnor/flickor att titta på vänner och familjs videor (47 procent jämfört med 28 procent bland män/pojkar) och posta egna videor.

Vilka använder Tiktok?

 • Tiktok används nästan enbart i yngre generationer. Flest användare finns bland 00-talisterna där cirka 2 av 3 har använt Tiktok under året och drygt hälften använder Tiktok dagligen.
 • Tiktok används även bland 10-talister och 90-talister. Bland 10-talisterna har drygt 4 av 10 använt Tiktok under året och 3 av 10 använder Tiktok dagligen.
 • Bland 90-talisterna är användningen något lägre. Knappt 3 av 10 har använt Tiktok under året och drygt 1 av 7 använder Tiktok dagligen.

Linkedin


Det är nästan inga skillnader mellan vad kvinnor respektive män gör på Linkedin.

 • Bland studerande är det fler som marknadsför sig själva, söker efter platsannonser och skickar direktansökan till utannonserade tjänster jämfört med personer som arbetar.
 • 7 av 10 brukar ta del av inlägg i flödet på Linkedin.
 • Omkring 3 av 10 brukar marknadsföra sig själva eller sitt professionella jag och ungefär lika många brukar söka efter platsannonser.
 • 2 av 10 använder Linkedin för att chatta med personer de känner i verkliga livet.
 • Drygt 1 av 10 marknadsför sitt företag/organisation och lika många brukar skicka direktansökan till utannonserade tjänster.
 • Knappt 1 av 10 brukar skapa egna inlägg.
 • Bland personer som arbetar är det bland annat fler som tar del av inlägg i flödet, marknadsför sitt företag/organisation och som skapar egna inlägg.
 • Det är betydligt vanligare att marknadsföra sitt företag/organisation bland personer som jobbar i privat sektor jämfört med offentlig sektor.
 • Bland tjänstemän är det vanligare att ta del av inlägg i flödet, chatta med personer man känner och att marknadsföra sitt företag/organisation jämfört med personer med arbetaryrken.
 • Bland personer med arbetaryrken är det vanligare att söka efter platstjänster jämfört med tjänstemän.

Vilka använder Linkedin?
Närmare 6 av 10 tjänstemän har använt Linkedin under det senaste året. Den totala andelen som använder Linkedin har inte ändrats jämfört med föregående år.

 • Linkedins användare består nästan enbart av personer i åldern 18–65 år och det är framförallt personer födda från 60-talet till och med 90-talet, det vill säga i åldern 32–62 år.

Informationen är hämtad ur Internetstiftelsens rapport ”Svenskarna och Internet 2022” och du kan ladda ner rapporten i sin helhet HÄR

hello-yellow-nyhetsbrev

Vad kul att du vill prenumerera
på vårt nyhetsbrev.

Vi ser fram emot att få dela med oss av nyheter och bjussiga tips till dig. 

hello-yellow-nyhetsbrev

Vill du lära dig något nytt?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Vi delar med oss av nyheter och bjussiga tips.