hur-gor-man-en-swot-analys-amarilla

Att göra en SWOT-analys

En SWOT-analys är ett företagsstrategiskt hjälpmedel som hjälper dig att få en helhetssyn på företaget. Man kan göra den själv, med så opartiska ögon som bara möjligt. Man kan ta hjälp av kundundersökningar där man får hintar om vad man är bra respektive dålig på. Kundtjänst brukar ha bra koll på återkommande klagomål. Och klagomål, svagheter och hot är inte bara dåligt. Nej – de går att förvandla till fördelar genom att förbättra och eliminera dem.

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Alltså Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.

Styrkorna ger möjligheter och svagheterna är hot. Svagheterna går dock att förbättra och på så sätt försvinner hotet.

Styrkor och svagheter är faktorer som utgår från interna frågor som medarbetare, produkter, varumärke, kapacitet med mera. Möjligheter och hot utgår från omvärlden; marknadens utveckling, konkurrenternas förmåga, teknikutveckling och så vidare.

Frågor att ställa sig när man gör en SWOT-analys
Vilka frågor du behöver ställa för att göra just ert företags SWOT-analys beror förstås på vad ni är för typ av företag och hur ert erbjudande ser ut. Men några generella frågeställningar kommer här:

  • Vad är vi bra på? (Styrkor)
  • Vad är vi mindre bra på? (Svagheter)
  • Vad finns det för möjligheter för oss på marknaden? (Möjligheter)
  • Ser vi några hotbilder? Det kan t.ex. vara konkurrenter som etablerar sig på nya marknader, lagar och förordningar, miljö- och hållbarhetsfrågor. (Hot)
  • Kan våra styrkor användas för att dra nytta av möjligheter som marknaden presenterar? (Möjligheter)
  • Kommer lagar/förordningar att påverka oss? (Hot)
  • Kan våra styrkor reducera eller rent av eliminera eventuella hotbilder? (Möjligheter)
  • Kan vi åtgärda våra svagheter/hotbilder? (Möjligheter)

Ladda ner vår mall och gör en SWOT-analys för ditt företag

hello-yellow-nyhetsbrev

Vad kul att du vill prenumerera
på vårt nyhetsbrev.

Vi ser fram emot att få dela med oss av nyheter och bjussiga tips till dig. 

hello-yellow-nyhetsbrev

Vill du lära dig något nytt?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Vi delar med oss av nyheter och bjussiga tips.